Kredyt hipoteczny w Banku Citi Handlowym.

Sprawdzimy trzy oferty kredytu hipotecznego dla kwoty 100 000 złotych z okresem spłaty równym 15 lat. Będzie to kredyt hipoteczny w Banku Citi Handlowym, kredyt mieszkaniowy oferowany przez Bank Pekao oraz kredyt hipoteczny w Eurobanku. Kredyt hipoteczny w Banku Citi Handlowym to zobowiązanie jakie można zaciągnąć na okres spłaty wynoszący od pięciu do maksymalnie 30 lat. Nie ma ograniczeń co do dostępnej kwoty kredytu. Bank oferuje oprocentowanie nominalne w wysokości 3,41% w skali roku oraz nalicza sobie prowizję za udzielenie zobowiązania w wysokości 1% pożyczonej kwoty. RRSO wynosi tutaj 3,61% w skali roku. Kredytobiorca, który zdecyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego w Banku Citi Handlowym na kwotę 100 000 złotych z okresem spłaty 15 lat, będzie wpłacał do banku raty miesięczne w wysokości 710 złotych każda. Kredyt będzie kosztował go łącznie 28 885 złotych. W całości będzie to suma spłaconych przez kredytobiorcę odsetek. Stawka WIBOR 3M tutaj równa jest 1,72%. Minimalny wkład własny natomiast musi stanowić 20% kwoty kredytu, na stronie zyskajzlokata.com.pl znajdziesz nie tylko lokaty ale także oferty innych produktów finansowych.

Kredyt mieszkaniowy w Banku Pekao.

Kredyt mieszkaniowy w Banku Pekao to kredyt z okresem spłaty od roku do maksymalnie trzydziestu lat. Oprocentowanie jakie oferuje nam bank wynosi w skali roku 3,42%. Do kosztów jakie związane są z uruchomieniem kredytu należy doliczyć jest prowizję w wysokości 1,15% kwoty pożyczki. RRSO dla takiego zobowiązania będzie wynosiło 3,65% w skali roku. Kredytobiorca będzie wpłacał do banku raty w wysokości po 711 złotych każda. Kredyt będzie go kosztował łącznie 29 123 złote, z czego odsetki wyniosą go 27 973 złote. Stawka WIBOR 3M ma wartość 1,72%. Kredytobiorca musi wnieść wkład własny w wysokości 10% kwoty pożyczki. Jednym z warunków skorzystania z oferty jest wykupienie polisy na życie. Wynosi ona 0,30% kwoty pożyczki.

Kredyt hipoteczny w Eurobanku.

Kredyt hipoteczny w Eurobanku to zobowiązanie z okresem spłaty od roku do maksymalnie trzydziestu lat. Oprocentowanie jakie oferuje nam bank równe jest 3,61% w skali roku. Za udzielenie nam zobowiązania bank nie nalicza nic tytułem prowizji. RRSO wynosi tutaj 3,67% w skali roku. Każda z rat miesięcznych będzie po 720 złotych. Całkowity koszt będzie równy 29 654 złote, z czego całkowita kwota spłacanych odsetek będzie stanowiła cały ten koszt. Stawka WIBOR 3M wynosi 1,72%. Bank nie wymaga od kredytobiorcy wniesienia minimalnego wkładu własnego. Nie ma konieczności ubezpieczania kredytu ani ubezpieczenia niskiego wkładu.

Advertisements